องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


#ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 หมดเขต 30 มิถุนายน 2564 หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับนะคะ ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ชำระที่ ที่ทำการ อบต.หนองไผ่ล้อม (กองคลัง) 2. ชำระได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือชำระผ่าน ATM , Internet Banking , Mobile Banking ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการ (รายละเอียดตามใบแจ้งยอดการชำระภาษี)
2021-10-21
2021-09-28
2021-06-10
2021-02-01
2021-01-22
2020-09-23
2020-09-10
2020-08-25
2020-03-13
2020-02-07