องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2564
   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน...

  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag D...
   

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม จัดกิจกรรมวันพระราชทา...

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    #ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 หมดเขต 30 มิถุนายน 2564 หากล่วงเลยระย...
  โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่...
   

ด้วยอำเภอหนองสองห้อง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมอ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557
 
 
หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (G
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 

เว็บไซต์ของเราถูกใจท่านหรือเปล่า
ดี
ดีมาก