องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 

เว็บไซต์ของเราถูกใจท่านหรือเปล่า
ดี
ดีมาก
 

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชก...
  โครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบ...
  โครงการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบ...
     
     

 
หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (G


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ที่อยู่ 221 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
โทรศัพท์/โทรสาร 043-040-225 กู้ชีพ 043-009-727
EMAIL : admin@nongphailom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign