องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  วันที่12 เมษายน 2565 ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผ...

  วันที่11เมษายน 2565 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้อง...
   

เปิดศูนย์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอหนองสองห้องและจุดบริการประชาชนประจ...

  พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และว...
   

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565 นายฌานพากิตติ์ สีหามาตย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อ...

  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพร...
   

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายฌานพากิตติ์ สีหามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557
 
 
หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (G
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 

เว็บไซต์ของเราถูกใจท่านหรือเปล่า
ดี
ดีมาก