องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)


วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างร่วมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564  

2022-04-12
2022-04-11
2022-04-06
2022-03-31
2022-03-25
2022-02-23
2022-02-18
2022-02-10
2022-02-08
2022-02-03