องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)


วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างร่วมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564  

2021-09-28
2021-06-10
2021-02-01
2021-01-22
2020-09-23
2020-09-10
2020-08-25
2020-03-13
2020-02-07
2020-01-27