องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
 


โครงการรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ      พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ ฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ

2021-10-21
2021-09-28
2021-06-10
2021-02-01
2021-01-22
2020-09-23
2020-09-10
2020-08-25
2020-03-13
2020-02-07