องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
 


พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3


วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายฌานพากิตติ์ สีหามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 9 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาล และประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร และแผ่นดินไทย

2022-04-12
2022-04-11
2022-04-06
2022-03-31
2022-03-25
2022-02-23
2022-02-18
2022-02-10
2022-02-08
2022-02-03