องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557

กองช่าง


นายจรัญ  หนูวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายจักรกฤษ เศษกำปัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเกรียงชัย  ลอยตระกูล
ผู้ช่วยช่างโยธา