องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองคลัง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองคลัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ