องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงา่นธุรการและงานสารบรรณ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงา่นธุรการและงานสารบรรณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ