องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ