องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


แจ้งแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แจ้งแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ