องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบฟอร์มคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ

2.หนังสือมอบอำนาจ

3.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

4. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

5. แบบการยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

6. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน

7. แบบฟอร์มเงินกู้คนพิการ    เอกสารประกอบ แบบฟอร์มคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ