องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบฟอร์มผู้ติดเชื้อ

    รายละเอียดข่าว

1. ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์    เอกสารประกอบ แบบฟอร์มผู้ติดเชื้อ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ