องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

    รายละเอียดข่าว

1. แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม    เอกสารประกอบ แบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ