องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
แผนการใช้จ่างบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ