องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 5 เม.ย. 2564 ]18
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]18
3 แจ้งแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 30 เม.ย. 2563 ]18
4 รายงานการดำเนินการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 20 ก.พ. 2563 ]14