องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)


โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมร่วมกับโรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม, โรงเรียนหนองกุงสว่างและความร่วมมือของสภ.หนองสองห้อง, สสอ.,ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, กลุ่มแม่บ้านสตรี, อสม.และพี่น้องประชาชนภายในตำบลฯ  

2024-02-01
2024-01-29
2023-12-12
2023-11-27
2023-10-25
2023-09-19
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-06-26