องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
   
 

เว็บไซต์ของเราถูกใจท่านหรือเปล่า
ดี
ดีมาก
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557
  โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว (โรงเร...
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองสองห้...
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทส...
     
     

 
หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (G

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ที่อยู่ 221 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
โทรศัพท์/โทรสาร 088-5610361
EMAIL : admin@nongphailom.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign