องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]0
2 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - ธันวาคม 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]21
3 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - ธันวาคม 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]17
4 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]11
5 ประชาสัมพันธ์ คู๋มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2566 ]31
6 ประกาศ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน) [ 7 ส.ค. 2566 ]23
7 ประกาศ เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม [ 14 ก.ค. 2566 ]22
8 ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 [ 20 มิ.ย. 2566 ]31
9 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมองไผ่ล้อม [ 13 มิ.ย. 2566 ]27
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน เมษายน 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]22
11 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]30
12 ประชาสัมพันธืขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]24
13 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]28
14 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล [ 28 ก.พ. 2566 ]46
15 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) ปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]36
16 ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 1 ก.พ. 2566 ]37
17 ประชาสัมพันธ์ QR Code แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 17 ม.ค. 2566 ]64
18 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]76
19 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]43
20 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 5 ม.ค. 2566 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7