องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับภาษาไทย (TH) [ 18 ม.ค. 2567 ]8
2 ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับภาษาอังกฤษ (ENG) [ 18 ม.ค. 2567 ]6
3 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]2
4 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]2
5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
6 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]9
7 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - ธันวาคม 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]28
8 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - ธันวาคม 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]23
9 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]19
10 ประชาสัมพันธ์ คู๋มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2566 ]42
11 ประกาศ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน) [ 7 ส.ค. 2566 ]31
12 ประกาศ เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม [ 14 ก.ค. 2566 ]29
13 ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 [ 20 มิ.ย. 2566 ]41
14 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมองไผ่ล้อม [ 13 มิ.ย. 2566 ]33
15 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน เมษายน 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]30
16 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]37
17 ประชาสัมพันธืขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]31
18 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]35
19 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล [ 28 ก.พ. 2566 ]60
20 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) ปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7