องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
 

การให้บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
ที่อยู่ 221 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
โทรศัพท์/โทรสาร 043-040-225 กู้ชีพ 043-009-727
EMAIL : admin@nongphailom.go.th
Website : http://www.nongphailom.go.th

การให้บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
อีเมล
มือถือ
ที่ทำงาน
***ข้อความของท่าน :
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย