องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ