องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 

                                                                     ประวัติความเป็นมา

                    ตำหนองไผ่ล้อม  แยกออกมาจากตำบลตะกั่วป่าเมื่อปี พ.ศ.2534 มีจำนวน 9 หมู่บ้าน อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองสองห้อง และอยู่ห่างจากอำเภอหนองสองห้อง ประมาณ  8  กิโลเมตร  ตั้งขึ้นเป็นสภาตำบลหนองไผ่ล้อม  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2534 มีนายสุดใจ  ประโตพะยัง  เป็นกำนันคนแรก  หนองไผ่ล้อมตั้งชื่อตามหนองไผ่ที่มีไผ่ขึ้นล้อมรอบหนอง จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า  ตำบลหนองไผ่ล้อม

                    ตำบลหนองไผ่ล้อมเป็นตำบลหนึ่งใน  12  ตำบลในอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่นเดินขึ้นอยู่กับตำบลตะกั่วป่า  ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และยกฐานะจากสภาตำบลหนองไผ่ล้อมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  เมื่อวันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540