องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 22 เม.ย. 2565 ]197
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 1 ก.พ. 2565 ]145
3 รายงานข้อมูลการรับ - จ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่1 , 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]226
4 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]223
5 รายงานข้อมูลรายรับ - จ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (รายไตรมาส) [ 1 ก.ค. 2563 ]210
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]218