องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 18 ก.พ. 2564 ]131
2 ประกาศ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 6 พ.ย. 2563 ]250
3 ประกาศ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ส.ค. 2563 ]206
4 ประกาศ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ส.ค. 2563 ]207
5 ประกาศ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 พ.ค. 2563 ]204
6 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2563 ]211
7 ประกาศ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2563 ]204