องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 24 เม.ย. 2566 ]37
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 6 เม.ย. 2566 ]29
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]37
4 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นอัจฉริยะรอบด้าน [ 22 ก.ค. 2565 ]22
5 รานงานการสรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]21
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) [ 11 เม.ย. 2565 ]133
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔) [ 21 ต.ค. 2564 ]135
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]131
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 5 เม.ย. 2564 ]220
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]224
11 แจ้งแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 30 เม.ย. 2563 ]224
12 รายงานการดำเนินการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 20 ก.พ. 2563 ]220